Energie-besparing and warmteisolatie

De bepalingen ter reducering van de energie-consumptie hebben steeds hogere eisen gestelt, sinds de Energieeinsparverordnung (EnEV) werd geintruduceerd vijfteen jaar geleden. De noodzaak ter reducering van de emissie van CO2 door verwarming, koeling en verlichting van gebouwen heeft nieuwe technologien doen ontstaan en heeft onze kijk op gebouwen volledig veranderd.
De consumptie van de thermische schill van een gebouw moet in een contekst worden gezien met de installatietechniek. Bescherming tegen de hitte in de zomer is haast zo belangrijk geworden als de warmteisolatie in de winter. Regeneratieve bronnen van energie moeten in het design worden geimplementeerd. Voor nieuwe gebouwen, net als voor bestaande gebouwen, ontwikkelen wij energetische concepten, die passen. Architecten en engineers waarderen het vertrouwelijke werk met ons.
Wij verheugen ons op uw vragen or uw telefoontje en bieden de volgende diensten aan:

Warmteisolatie in Woongebouwen

Geen bouwvergunning zonder bepaling vvan de energetische eigenschappen. De Energieeinsparverordnung (EnEV) stelt hoge eisen aan de thermische schill en alle delen van de installaties . Glas-oppervlakten in de gevel dienen te worden gereduceerd als gevolg van de EnEV. Er moet rekening worden gehouden met een toegenomen behoefte aan ruimte voor installaties in de plattegrond en in de doorsnede. Een geslaagd ontwerp kan alleen maar door teamwork van de architect - energieplanner - planner van installatietechniek worden bereikt. In deze contekst bieden wij aan:

 • Calculatie van energie-behoefte en energie-consumptie
 • energetische concepten
 • Calculatie van de economische efficiency
 • Support van de architectonische planning
 • steekproeven van de uitvoering

Warmteisolatie in utiliteitsgebouwen

De calculatie van de energie-behoefte van utiliteitsgebouwen is buitengewoon kompleks door de verschillende energieconsumptie van de onderdelen van een gebouw. Wij bieden aan:

 • Calculatie van de energie-behoefte volgens DIN 18599
 • Energetische analysen van bestaande gebouwen
 • Verzorgings-concepten
 • Calculatie van de efficiency
 • Support voor dearchitectonische planning
 • steekproeven van de uitvoering

Energy Certification

Indien een gebouw wordt geoffeerd voor huur of verkoop, de geinteresserden dienen te worden ingelicht over de energetische eigenschappen van het gebouw. Afhankelijk van het soort gebouw en zijn leeftijd, is een certificatie mogelijk volgens de energie-behoefte of den energie-consumptie.

Hitteprotectie in de zomer

Gebouwen met een goede warmteisolatie worden sterk belast door warmte, die door de ramen naar binnen komt. Jalousien of een andere manier van shadowing is dus een vereiste voor een goed werkend plan.

Warmteisolatie in bestaande gebouwen

 • Calculatie van energie-behoefte en energie-consumptie
 • Thermografisch onderzoek
 • Energetische concepten voor verbeteringen
 • Calculatie van de economische efficiency
 • Presentaties voor property-managers, eigenaren of gemeenschappen
 • Bestekken
 • Directievoering

Vocht-Vermeiding

Er bestaat een relatie tussen een onvoldoende warmteisolatie en het onstaan van schimmel. In de praktijk kan worden vastgesteld, dat deze problemen meestal worden opgeroepen door fout gedrag van de gebruiker/huurder (onvoldoende ventilatie) maar ook door gebrekken in de constructie zelf. Berichten hierover en inlichtingen aan huurders zijn dagelijks werk.
Typische probleemzones in een gebouw zijn:

 • slaapkamer
 • keuken
 • kelders